Cá chình chiên

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Bò lá lốt

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Sụn gà chiên

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Heo hầm

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Bò hầm

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Cá chiên giòn

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

gà xé

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Cá tẩm

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Lẩu bò

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ
2/212