Bò tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Heo tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Gà tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Cá tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Rau luộc

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Mì xào tỏi

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Cá chình chiên

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Sụn gà chiên

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Heo hầm

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ
1/212