Bò tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Heo tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Gà tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Cá tắm nắng

Tên món tiếng Anh 169.000 vnđ

Rau luộc

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Cơm chiên hải sản

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Mì xào tỏi

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Lẩu cá hồi

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ

Lẩu dê

Tên Món tiếng Anh 168.000 vnđ
1/212